UK Mammals

Bottlenose Dolphins - Tursiops truncatus
Otter - Lutra lutra
Red Fox - Vulpes vulpes
Otter - Lutra lutra
Otter - Lutra lutra
Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Bottlenose Dolphin - Tursiops truncatus
Otter - Lutra lutra
Red Fox - Vulpes vulpes
Bottlenose Dolphins - Tursiops truncatus
Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Otter - Lutra lutra
Return to: Gallery